Välkommen till KAO Rehab AB

Hur du kan kontakta oss

  • E-Post info@kaorehab.com
  • Telefon +46 (0)76 - 40 100 98
  • Order frågor order@kaorehab.com

KAO Rehab AB
Box 168
63103 Eskilstuna

Var är vi lokaliserade?

Huvudkontoret är lokaliserat i Eskilstuna och huvudlagret med produktion i Tvååker.