Vi använder cookies för statistik.
Statistiken är till för att vi ska kunna förbättra oss själva och butiken.
Den innehåller från vilket land ni är ifrån, vilken webbläsare ni använder, mobil eller dator m.m.
Vi använder oss av Google Analytics.
Om ni vill veta mera ingående vad cookies är kan ni läsa om det på Post- och Telestyrelsen.

© KAO Rehab AB. All rights reserved.